X
Back to the top
X

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dokument zawiera informację o zasadach przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  • 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej działającej pod adresem www.sensorysie.pl Operatorem strony internetowej i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest: TENGENT VENTURES Sp. z o.o. Sensorysie Warszawa Spółka Komandytowa, 02-516 Warszawa ul. Rejtana 17. Adres kontaktowy poczty elektronicznej: info@sensorysie.pl
   Strona internetowa wykorzystuje dane osobowe w celu wysyłki newslettera, a pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu odbywa się przez:

   • 1.1. dobrowolnie wprowadzone danych (imię i adres e-mail) w formularzu na www.sensorysie.pl,
   • 1.2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Miejsce logowania i wprowadzania danych osobowych jest chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 1. HOSTING

Strona internetowa jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerze operatora: dpanel.pl

 1. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH
  • 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • 1.1. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z Twoich danych w celu realizacji celu działania strony. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  • 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • 2.1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • 2.2. ich sprostowania,
   • 2.3. usunięcia,
   • 2.4. ograniczenia przetwarzania,
   • 2.5. oraz przenoszenia danych.
  • 3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 4 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • 5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  • 6. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

 1. DANE W FORMULARZU
  • 1. Formularz na stronie internetowej zbiera dobrowolnie podane dane osobowe, w tym imię i adres email użytkownika. Strona internetowa może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

 

 1. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
  • 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator przekazuje do Google Analytics jedynie zanonimizowane informacje, a nie dane osobowe użytkownika. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
  • 2. Administrator korzysta z piksela Facebook i Instagram. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook i Instagram (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze strony internetowej. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook i Instagram. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
  • 1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies.
   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator strony internetowej.
  • 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • 2.1. Utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • 2.2. Realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
  • 3. W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).